FANDOM


Let Kiss הוא שיר מתוך האלבום מגנונה.

רקע עריכה

השיר הוא גרסת כיסוי לשיר לשיר Letkis של המנצח הפיני Rauno Lehtinen. זהו אחד השירים המפורסמים בז'אנר הפיני Letkajenkka (ז'אנר הקרוי על שמו של השיר).

המילים העבריות לקוחות מגרסת כיסוי לשיר, בביצוע של גילה אדרי משנת 1965. השיר שומר על המילים העבריות המקוריות מלבד שינויים מינוריים, והוספה של פתיח.

מילים עריכה

עברית
חבריה!
לקפל שרוולים, למתוח שרירים
עמדו זקופים! אנחנו כבר מתחילים!

לט-קיס הבה ונרקודה
לט-קיס זה חוזר למודה
לט-קיס אל נא תעמוד
לא צריך ללמוד הרי זה קל מאוד!

לפט שמאל ואחר ימינה
קל קל נדלג קדימה
לט-קיס כל אחד רוקד
הריקוד סוחף אתה אינך עייף

תמיד הריקוד מדביק
אין דאגות או בהלה, לה, לה
אפילו נדמה מספיק חוזרים מיד להתחלה

לט-קיס עוד ועוד נרקודה
לט-קיס הריקוד במודה
לט-קיס כל אחד מכיר
זקן ליד צעיר רוקדת כל העיר

וידאועריכה