FANDOM


תן לחיות הוא הסינגל החמישי והאחרון מתוך האלבום יותר ויותר.

רקע עריכה

השיר מדבר על אדם ששולט בדנה ו"מכשף" אותה, והיא מבקשת ממנו שיניח לה לנפשה ויתן לה לחיות.

אפשר לקשר את מילות השיר לפרידה של דנה מעופר ניסים, שהיה המנהל האישי והמוסיקלי שלה עד תחילת 2000. בפזמון דנה מבקשת "אל תעצור אותי, אל תסגור אותי" - יכול לרמז על הסיבה שבגללה נפרדו, לפיה ניסים "סגר אותה" מוסיקלית והקשה עליה להתפתח כאמן.

מיליםעריכה

עברית
אני בוערת בצבעים אדומים
עשית בי מעשה קסמים

אתה קוסם אני בלהבות
תוריד את הכישוף שלך ותן לחיות

תן לחיות - אל תעצור אותי
תן לחיות - אל תשבור אותי
תן לחיות - אל תחקור אותי
תן לחיות - אל תסגור אותי

אני לוהטת בכחול
עשית בי כמעט הכל

אתה קוסם אני בלהבות
תוריד את הכישוף שלך ותן לחיות

תן לחיות...

אני אוהבת באלפי צבעים
כמו הקשת שכולם רואים

תן לחיות...

וידאועריכה