FANDOM


יעקב הוא גרסת כיסוי לשיר של להקת "ללדין" שדנה הקליטה ב-1995. השיר לא פורסם באופן רשמי ולא נכלל באף אלבום.

רקע עריכה

"ללדין" היתה להקת בנות ישראלית שפעלה בשנת 1994. הלהקה התפרסמה בעיקר בשיר "יעקב".

בשלב איסוף החומרים לאלבום מגנונה, דנה הקליטה סקיצה לגרסת כיסוי לשיר זה. הגרסה לא נכנסה לאלבום, אך הסקיצה פורסמה ברשת.

מיליםעריכה

עברית

כל האנשים שנרדמו
אנשי המסיבה בבית
על האבנים שבמדבר
אנשי המסיבה בבית
הם האנשים שלא חזרו
אנשי המסיבה בבית
הם החלומות שנעלמו
אנשי המסיבה בבית

יעקב נרדם על החולות הנודדים אל השמיים
בין עננים שער נפתח המלאכים כולם קוראים לו:
"יעקב תקום, זה לא מאוחר, אתה לא לבד בעולם"
אבל יעקב ישן. ישן וחולם, על סולמות אל השמיים

וידאו עריכה