FANDOM


זמר שלוש התשובות הוא שיר מהאלבום דיווה - האוסף.

רקע עריכה

ב-1996 דנה הקליטה גרסת כיסוי לשיר "זמר שלוש התשובות" של רבקה זהר, לרגל טקס "נערת השנה" של מגזין "לאשה". באותה הופעה היא שרה גם את דון קיחוטה ומנפנפת. לאחר מכן דנה הופיעה עם השיר פעמים נוספות.

השיר לא יצא כסינגל וב-1998 שולב באלבום דיווה - האוסף.

הצלחה עריכה

על אף שהשיר לא יצא כסינגל, הוא הושמע ברדיו לא מעט.

מיליםעריכה

עברית
הוא אמר: "אם תלכי אחרי
לא קטיפה תלבשי ולא משי
יהיה מר עד בלי כח אולי"
אז אמרה היא: "לאט, כח יש לי
אם צריך אתהלך בסחבות
כלובשת קטיפה מבריקה
אם צריך אקרצף רצפות
ואהיה בעיני כמלכה.

כל אשר תבקש ותשאל
אעשה ואוסיף לשמוח
יהיה טוב, אהובי, יהיה קל
לעולם לא יחסר לי כח"

אז אמר: "מה יהיה אם אבגוד
ואותך אעזוב כמיותרת
בלילות ארוכים לחכות
עד שובי מזרועות האחרת?"
"אם צריך לחכות אחכה"
כך אמרה ופניה באור
"אם צריך לא לבכות לא אבכה
העיקר שאדע כי תחזור
כל אשר תבקש ותשאל
אעשה ואוסיף לשמוח
יהיה טוב אהובי יהיה קל
לעולם לא יחסר לי כח"

אז אמר: "מה יהיה אם אגיד
שעליך לקום וללכת
ולשכוח אותי בשנית
לא לשוב כי לרחוב את מושלכת?"
היא רק רגע שתקה ותחייך
אז דברה ופניה ככפור
"אם תאמר לי ללכת, אלך,
אם תאמר לא לחזור, לא אחזור

אך דבר רק אחד אל תשאל
אל תאמר לי אותך לשכוח
כי את זאת אהובי לא אוכל
בשביל זה לא יהיה לי כח"

וידאו עריכה